1
Organizator  zbiórki „TAPICER” 12-100 Szczytno, ul. 3-Maja