Warmińsko-Mazurska Strefa Neutralna

OŚWIADCZENIE

W-MSNWarmińsko – Mazurska Strefa Neutralna (WMSN) powstała w celu kultywowania starych, dobrych tradycji motocyklowych. Pragniemy zachować swobodę obyczajów motocyklowych.

Dotyczy ona poprawnych i przyjacielskich stosunków między miłośnikami motocykli. Zależy nam na współpracy i likwidowaniu barier we wzajemnych stosunkach, a nie tworzeniu opozycji do wszelkich innych organizacji zrzeszających motocyklistów.

Celem Strefy jest tworzenie terytorium wolnych od nakazów i zakazów, gdzie pomoc motocykliście nie zaczyna się od oceny jego barw, tylko dlatego że może ona zostać uznana za niepoprawną politycznie.

Wielu z nas poszukiwało odskoczni od życia codziennego. Wielu z nas zainteresowało się ruchem motocyklowym ponieważ bezpośrednio i jednoznacznie kojarzy się z tak poszukiwaną przez nas swobodą i wolnością.

Decydując się kroczyć tą ścieżką realizowaliśmy własne marzenia. Marzenia o nieograniczonych podróżach, beztroskich i przyjaznych spotkaniach, nieskrępowanej niczym maszynie, drodze i nas samych. Jesteśmy świadomi jak wiele utrudnień cywilizacyjnych i ludzkich spotkamy na naszej drodze. Jak traktują nas inni ludzie i użytkownicy dróg. To jest nasz wrógi jedyny z którym powinniśmy walczyć poprzez okazywanie wzajemnej solidarności i koleżeństwa.

Dlatego nie życzymy sobie polityki w naszym życiu motocyklowym. Życiu motocyklowym, które przekłada się na naszą filozofię życia, głęboko zakorzenione marzenia, które będziemy konsekwentnie realizować.